Wpływ suszy na plonowanie roślin uprawnych

Już w maju zapraszamy Państwa na Konferencję dotyczącą  „Wpływu suszy na plonowanie roślin uprawnych”, która odbędzie się w Warszawie.  Termin konferencji to  25 .05.2019.  Dodatkowo w terminie  15.06.2019 również w Warszawie odbędzie się Konferencjapoświęcona tematyce „Sadownictwo w Polsce w świetle zagrożeń pogodowych”. W przypadku pytań zapraszamy również do  kontaktu.