Oferta

Szkolenia Majątkowe

Studium Eksperta Likwidacji Szkód Majątkowych – 3 zjazdy weekendowe (6 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób nie posiadających doświadczenia w likwidacji szkód majątkowych. Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy z zakresu likwidacji szkód, budownictwa oraz sporządzania kosztorysu remontowego.

Wykonywanie oględzin w szkodach majątkowych – 1 weekend (2 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód. Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji rzeczoznawcy o dział majątkowy. Podczas zjazdów zostaną przedstawione podstawy z zakresu budownictwa oraz sporządzania kosztorysu remontowego.

Kosztorysowanie remontowo-budowlane szkód – 1 weekend (2 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód majątkowych lub likwidatorów szkód uproszczonych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu sporządzania kosztorysu remontowego wykorzystując przy tym programy kosztorysowe.

Szkolenia Uprawowe

Studium Eksperta Likwidacji Szkód Uprawowych – 3 zjazdy weekendowe (6 x 8 h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób nie posiadających doświadczenia w likwidacji szkód. Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy z zakresu likwidacji szkód, kwalifikacji uszkodzeń roślin oraz sporządzanie analiz i szacowanie utraty plony.

Szacowanie szkód w uprawach – 2 weekendy (4 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu kwalifikacji uszkodzeń roślin, rozpoznawanie uszkodzeń roślin powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub chorób, wykonywania analiz utraty plonu w uprawach oraz nauka programu przeznaczonego do szacowania utraty plonu.

Szacowanie szkód w uprawach – 1 weekend (2 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu wykonywania analiz utraty plonu w uprawach oraz nauka programu przeznaczonego do szacowania utraty plonu

Lustracja upraw przed zawarciem ubezpieczenia – 1 dzień, (1 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód uprawowych oraz osób dokonujących lustracji upraw przed zawarciem umowy ubezpieczenia (Agenci, Brokerzy).
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad wykonania lustracji, wykonania notyfikacji na roślinach, ocena stanu fitosanitarnego roślin i sporządzania dokumentacji lustracji.

Kursy Doszkalające

Likwidacja techniczna szkód w maszynach i urządzeniach – 1 weekend (2 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód majątkowych. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy ze sposobu analizy i określania przyczyn i zakresu uszkodzeń maszyn i urządzeń, sposobu określania ich wartości w stanie nowym lub w wartości rzeczywistej i metody określania stopnia ich zużycia technicznego.

Uproszczona likwidacja szkód bez oględzin – 1 weekend (2 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód majątkowych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu sporządzania kosztorysu remontowego wykorzystując przy tym programy kosztorysowe oraz nie wykonując przy tym likwidacji terenowej.
Rzeczoznawca pozna techniki rozmowy z klientem by mógł precyzyjnie oszacować zakres robót oraz koszta.

Sposoby wyliczania zużycia technicznego – 1 dzień (1 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód majątkowych.Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu metod określania wartości zużycia technicznego budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz ruchomości. Określanie wartości rzeczywistej.

Proces technicznej likwidacji szkód w pigułce (szkolenie dla brokerów) – 1 weekend (2 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w branży ubezpieczeniowej, a w szczególności Brokerów ubezpieczeniowych.Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie ogólnym z likwidacji szkód, budownictwa oraz sporządzania kosztorysu remontowego, kwalifikacji uszkodzeń roślin oraz sporządzanie analiz i szacowanie utraty plony.

Proces technicznej likwidacji szkód w pigułce (szkolenie dla Agentów) – 1 weekend (2 x 8h)
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w branży ubezpieczeniowej, a w szczególności Agentów ubezpieczeniowych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie ogólnym z likwidacji szkód,budownictwa oraz sporządzania kosztorysu remontowego, kwalifikacji uszkodzeń roślin oraz sporządzanie analiz i szacowanie utraty plony.