Kursy Doszkalające

Lustracja upraw przed zawarciem ubezpieczenia – 1 dzień
(1 x 8h)

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód uprawowych oraz osób dokonujących lustracji upraw przed zawarciem umowy ubezpieczenia (Agenci, Brokerzy).
Zjazd I :
– Zasady wykonania lustracji
– Wykonywanie notyfikacji na roślinach
– Choroby i szkodniki roślin
– Sporządzanie dokumentacji lustracji

Cena:  800,00 PLN (650,41 netto / os) (min.15-20 osób)

Kosztorysowanie remontowo - budowlane szkód – 1 weekend
(2 x 8h)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód majątkowych lub likwidacji uproszczonej.
Zjazd I :
– Podstawy kosztorysowania remontowego
– Kosztorysowanie z wykorzystaniem programów kosztorysowych
(laboratorium komputerowe)

Cena:  1150,00 PLN (934,96 netto / os) (min.15-20 osób)

Likwidacja techniczna szkód w maszynach i urządzeniach – 1 weekend
(2 x 8h)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód majątkowych.
Zjazd I :
– Określania przyczyn i zakresu uszkodzeń maszyn oraz urządzeń
– Ustalanie wartości nowej lub w wartości rzeczywistej
– Metody określania stopnia zużycia technicznego

Cena: 1150,00 PLN (934,96 netto / os) (min.15-20 osób)

Uproszczona likwidacja szkód bez oględzin – 1 weekend
(2 x 8h)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód.
Zjazd I :
– Podstawowe informacje z zakresu likwidacji ( terminologia, przepisy ubezpieczeniowe)
– Podstawowe informacje z dziedziny budownictwa
– Kwalifikacje uszkodzeń będących wynikiem zdarzeń ubezpieczeniowych
– Podstawy kosztorysowania remontowego
– Kosztorysowanie z wykorzystaniem programów kosztorysowych

Cena:  1150,00 PLN (934,96 netto / os) (min.15-20 osób)

Sposoby wyliczania zużycia technicznego – 1 dzień
(1 x 8h)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w likwidacji szkód majątkowych.
Zjazd I :
– Metody określania wartości zużycia technicznego budynków, budowli, obiektów małej architektury
– Metody określania wartości zużycia technicznego ruchomości
– Określanie wartości rzeczywistej

Cena: 650,00 PLN (528,46 netto / os) (min.15-20 osób)

Proces technicznej likwidacji szkód w pigułce (szkolenie dla Brokerów) – 1 weekend
(2 x 8h)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w branży ubezpieczeniowej,
w szczególności Brokerów ubezpieczeniowych.
Zjazd I :
– Zakres ogólny z likwidacji szkód
– Zakres ogólny z budownictwa oraz sporządzania kosztorysów remontowych
– Kwalifikacja uszkodzeń roślin
– Sporządzanie analiz i szacowanie utraty plony

Cena: 1150,00 PLN (934,96 netto / os) (min.15-20 osób)

Proces technicznej likwidacji szkód w pigułce (szkolenie dla Agentów) – 1 weekend
(2 x 8h)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenia w branży ubezpieczeniowej,
w szczególności Agentów ubezpieczeniowych.
Zjazd I :
– Zakres ogólny z likwidacji szkód
– Zakres ogólny z budownictwa oraz sporządzania kosztorysów remontowych
– Kwalifikacja uszkodzeń roślin
– Sporządzanie analiz i szacowanie utraty plony

Cena: 1150,00 PLN (934,96 netto / os) (min.15-20 osób)